Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

O autoru

       Autor prezentacija je profesor tehnike Ivan Djisalov iz Novog Sada, koji je radio u osnovnoj školi (sada je penzioner) kao nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja i već preko 12 godina radi na izradi, prikupljanju i sistematizaciji materijala ugrađenog u ove prezentacije kao i njegovoj uspešnoj primeni u sopstvenoj nastavi, kao i nastavi koleginica i kolega koji su nabavili ovaj materijal (znatan broj osnovnih škola širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koristi ovaj materijal u procesu nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja). 

      Autor je takođe i koautor udžbeničkih kompleta za tehničko i informatičko obrazovanje Izdavačke kuće Novi LOGOS d.o.o. iz Beograda http://logos-edu.rs/izdanja/11/osnovna-skola/predmetna-nastava/tehnicko