Nudimo osnovnim školama i nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja:

Multimedijalne prezentacije za nastavu tehničkog i informatičkog obrazovanja

od V do VIII razreda na jednom CD-u, sve na jednom mestu. Prezentacije po nastavnim jedinicama (lekcijama) bogate su animacijama, simulacijama, grafičkim elementima (fotografije, ilustracije, tehnički crteži i dr.), video-klipovima,  elektronskim testovima znanja za proveru naučenog gradivo i dr. sve prilagođeno nastavnom programu. Kompletan tekst je u ćiriličnom pismu. Modernizacija, podizanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti nastave, individualizacija nastave, ušteda u vremenu za pripremu i realizaciju nastave, primena IT umesto klasičnih nastavnih sredstava, primena najnovijih tehnoloških promena, veće interesovanje učenika, efikasna i nepristrastna provera znanja i druge prednosti. Prezentacije su namenjene nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja, kao i učenicima od V-VIII razreda, i mogu se, sem u Srbiji, koristiti i u osnovnim školama na teritorijama Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Od avgusta 2016.g. na raspolaganju su Vam potpuno nove verzije prezentacija za gradivo 5. 6. 7. i 8. razreda.

Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

Prezentacije su u swf (Flash) formatu, lako i brzo se otvaraju i pokreću i zauzimaju vrlo mali prostor na disku. Dole je primer jedne takve prezentacije za jednu nastavnu jedinicu 7. razreda. Isprobajte je.