Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

Prezentacijama za VIII razred su obuhvaćene sledeće nastavne jedinice:

 • Primena računara, Računarske mreže,

 • Korišćenje interneta, Elektronska pošta,

 • Elektrotehnički materijali - pojam i podela,

 • Elektroinstalacioni materijal i pribor,

 • Kućne električne instalacije, Sastavljanje strujnih kola - vezba,

 • Opasnost i zaštita od strujnog udara,

 • Proizvodnja i prenos električne energije,

 • Alternativni izvori električne energije,

 • Elektrotermički i elektromehanički aparati i uređaji u domaćinstvu,

 • Kombinovani aparati i rashladni uredjaji,

 • Konstrukcija i upotreba elektromagneta,

 • Električne mašine i njihova primena,

 • Električne mašine u automobilima,

 • Osnovi analogne i digitalne tehnologije, Pretvaranje binarnog u dekadni broj i obrnuto,

 • Osnovni elektronski elementi - pojam i podela, Pasivni elektronski elementi,

 • Aktivni elektronski elementi,

 • Struktura računara,

 • Elektronski uredjaji u domaćinstvu,

 • Telekomunikacije i audio-vizuelna sredstva.

 •  

Dole imate primer jedne takve prezentacije. Isprobajte je. Ako prezentacija neće da se prikaže izvršite instalaciju browser plug-in na vaš pretraživač. https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/