Nudimo osnovnim školama i nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja:

Multimedijalni materijal za nastavu tehničkog i informatičkog obrazovanja

od V do VIII razreda na DVD diskovima, sve na jednom mestu. Prezentacije po nastavnim jedinicama, velika kolekcija grafike, animacije, videa, interaktivni obrazovni softver (MORS), simulacije, elektronski testovi za gradivo tehničkog i informatičkog obrazovanja i dr. sve prilagođeno nastavnom programu, ukupno oko 27 GB materijala (6 DVD-a + 1 CD). Modernizacija, podizanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti nastave, individualizacija nastave, ušteda u vremenu za pripremu i realizaciju nastave, primena IT umesto klasičnih nastavnih sredstava, primena najnovijih tehnoloških promena, veće interesovanje učenika, efikasna i nepristrastna provera znanja i druge prednosti. Materijal je namenjen nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja, kao i učenicima od V-VIII razreda, i može se, sem u Srbiji, koristiti i u osnovnim školama na teritorijama Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Materijal je inoviran, dopunjen i proširen u znatnoj meri u odnosu na raniju ponudu. Od avgusta 2012.g. na raspolaganju Vam je verzija br.8 .

Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

NOVO - Novi tip testova znanja rađenih u programu Adobe Captivate. Dole je primer ovog načina testiranja učenika pripremljen isključivo za ovaj sajt. Isprobajte ga.