Nudimo osnovnim školama i nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja:

Multimedijalni materijal za nastavu tehničkog i informatičkog obrazovanja

od V do VIII razreda na DVD diskovima, sve na jednom mestu. Prezentacije po nastavnim jedinicama, velika kolekcija grafike, animacije, videa, interaktivni obrazovni softver (MORS), simulacije, elektronski testovi za gradivo tehničkog i informatičkog obrazovanja i dr. sve prilagođeno nastavnom programu, ukupno oko 27 GB materijala (6 DVD-a + 1 CD). Modernizacija, podizanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti nastave, individualizacija nastave, ušteda u vremenu za pripremu i realizaciju nastave, primena IT umesto klasičnih nastavnih sredstava, primena najnovijih tehnoloških promena, veće interesovanje učenika, efikasna i nepristrastna provera znanja i druge prednosti. Materijal je namenjen nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja, kao i učenicima od V-VIII razreda, i može se, sem u Srbiji, koristiti i u osnovnim školama na teritorijama Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Materijal je inoviran, dopunjen i proširen u znatnoj meri u odnosu na raniju ponudu. Od jula 2015.g. na raspolaganju su Vam potpuno nove verzije prezentacija za gradivo 5. 6. i 7. razreda, dok su prezentacije za gradivo 8. razreda u toku izrade i biće u ponudi za školsku 2016/17. god.

Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

NOVO - Nove prezentacije rađene su sa programom Adobe Captivate. Dole je primer jedne takve prezentacije za jednu nastavnu jedinicu 7. razreda. Isprobajte je.